Ostim Mega Makine (OMM)
Anasayfaya dön

Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Ziyaretçi Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, OSTİM 100. Yıl Bulvarı No: 21 - 23 Yenimahale / Ankara adresinde mukim Ostim Mega Makina (“Ostim Mega Makina”) tarafından hazırlanmıştır.

Ostim Mega Makina bina, tesis ve yerleşkelerine gerçekleştirdiğiniz ziyaretleriniz esnasında elde edilen ad-soyad, kimlik numarası, çalışılan işletme, kamera görüntüleri, giriş-çıkış saatlerine ilişkin kişisel verileriniz, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, fiziksel mekân ve işyeri güvenliğinin sağlanması, misafir giriş ve çıkışlarının takibi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel verileriniz, KVKK’nın beşinci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak toplanmakta, otomatik olan ve olmayan yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Dilediğiniz zaman KVKK’nın 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Ostim Mega Makina’ya yazılı olarak iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Ostim Mega Makina OMM