Ostim Mega Makine (OMM)
Anasayfaya dön

Ostim Mega Makine için Kalite,
Eşittir taleplerin karşılanmasıdır.

OSTİM MEGA MAKİNE A.Ş., Kalite yönetim sisteminin ISO 9001 standardının gerekliliklerini yerine getirecek şekilde dökümante edilmesini, belgelenmesini ve yerine getirilmesini sağlamıştır.

Toplam kalite felsefesi esas alınarak, şirket ve birim hedeflerine ulaşılması; iş süreçlerinin gözden geçirilerek performans geliştirecek yaklaşımların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Sürekli iyileştirme yaklaşımı esas alınarak tüm süreçlerimizin verimliliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edilecek seviyeye yükseltilmesi kalite yönetim sistemimizin temellerindendir.

Şirketimiz kalite yönetim sistemi için gerekli olan prosesleri belirlemiş, bu proseslerin etkin olarak gerçekleştirilmesi için gerekli kriter ve metotları tespit etmiş, gerekli kaynakları sağlamış olup her alanda izleyip ölçmektedir. Bu proseslerin sürekli iyileştirilmesi ve planlanan sonuçlarına ulaşılabilmesi için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır.